BIP

Protokół kasacji nr 01/2012

Przedmioty nie nadają się do dalszego użytku ponieważ są technicznie przestarzałe i całkowicie utraciły wartość użytkową poza pozycją 14. Pianino możemy przekazać nieodpłatnie innej jednostce użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność statutową.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy